Управління освіти м. Кременчука
        Дошкільний
            навчальний заклад 77
Вівторок, 14.07.2020, 01:18
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"

Meuprato.png

Раціона́льне харчува́ння (ratio — розумний) — достатнє в кількісному й повноцінне в якісному відношенні харчування; фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру працi та iнших факторiв.

Рацiональне харчування сприяє збереженню здоров'я, опiрностi шкiдливим факторам навколишнього середовища, високiй фiзичнiй й розумовiй працездатностi, а також активному довголiттю. Вимоги до рацiонального харчування складаються iз вимог до:

  1. харчового рацiону;
  2. режиму харчування;
  3. умов прийому їжi.

Вимоги до харчового рацiону:

  1. енергетична цiннiсть рацiону повинна покривати енергозатрати органiзму;
  2. належний хiмiчний склад — оптимальна кiлькiсть збалансованих мiж собою поживних речовин;
  3. добра засвоюванiсть їжi, яка залежить вiд її складу i способуприготування;
  4. високi органолептичнi властивостi їжi (зовнiшнiй вигляд, консистенцiя, смак, запах, колiр, температура);
  5. рiзноманiтнiсть їжi за рахунок широкого асортименту продуктiв i рiзних прийомiв їх кулiнарної обробки;
  6. здатнiсть їжi (склад, об'єм, кулiнарна обробка) створювати вiдчуття насичення;
  7. санiтарно-епiдемiчна безпечнiсть.

Основа раціонального харчування — збалансованість, тобто оптимальне співвідношення компонентів їжі. За такого харчування до організму надходять різноманітні поживні речовини в кількостях, необхідних для нормальної життєдіяльності людини.

Режим харчування включає час i кiлькiсть прийомiв їжi, iнтервали мiж ними, розподiл харчового рацiону за енергоємкістю, хiмiчним складом i масою по прийомах їжi.

Умови прийому їжi: вiдповiдна обстановка, сервiровка столу, вiдсутнiсть вiдволiкаючих вiд їжi факторiв.

Правильне харчування — перший ключ до здоров'я i доброго самопочуття, без яких важко досягнути максимальної працездатностi. Древньогрецькому фiлософу Сократу належить вислiв: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».